Chính sách hủy, đổi trả vé

Thông tin hành khách phải chính xác, nếu không sẽ không thể lên xe hoặc hủy/đổi vé
Điểm đón/trả phải nằm trong quy định về điểm đón trả của Xe Khách Tam Đảo. Nếu không phải nằm trong khu vực quy định, chúng tôi sẽ chỉ đón/trả tại điểm quy định gần nhất
Quý khách có 30 phút để thanh toán vé, sau 30 phút nếu không hoàn thành hệ thống sẽ tự động hủy vé của quý khách!
Quý khách không được đổi/trả vé vào các ngày Lễ Tết (ngày thường qúy khách được quyền chuyển đổi hoặc hủy vé một lần duy nhất trước giờ xe chạy 24 giờ),
Các thắc mắc khác vui lòng liên hệ thổng đài 0969.252.028 . 0888.335.859